Izbira toplotne črpalke zrak voda

toplotne črpalke zrak voda

Na tržišču je vedno veliko možnosti ogrevanja vaših notranjih prostorov. Od vas in vašega načina življenja je odvisna izbira toplotnega sistema za vaš dom. Poleg ostalih načinov ogrevanja so vam na voljo tudi vedno bolj priljubljene toplotne črpalke zrak voda, kar vam omogoča predvsem nižje stroške ogrevanja, predvsem pa izredno preprosto uporabo le te. Omenjene toplotne črpalke zrak voda za svoje delovanje izkoriščajo obnovljive vire energije, kar bistveno zmanjša izpust CO2 v okolje v primerjavi z ostalimi. Kot omenjeno je uporaba toplotne črpalke izjemno preprosta, poleg tega v vašem prostoru zavzame bistveno manj prostora kot preostale možnosti ogrevanja.

Za izbiro toplotne črpalke zrak voda se lahko odločite v primeru ali izbirate način ogrevanja za vašo že obstoječo stavbo ali pa novogradnjo. V obeh primerih lahko rečemo, da je izbira toplotne črpalke zrak voda ena izmed cenejših možnosti ogrevanja. Črpalke so vam na voljo z tako imenovanim split sistemom. Ta sistem ima tako zunanjo kot tudi notranjo enoto. Ta tip črpalke pa je trenutno tudi ena izmed najugodnejših investicij v tem trenutku.

Poleg split sistemov so na voljo še naslednje izvedbe:

  • Kompaktne zunanje toplotne črpalke,
  • Notranje toplotne črpalke brez zunanje enote,
  • Posebne designske izvedbe toplotnih črpalk z ločenim uparjalnikom,
  • Kompaktne zunanje toplotne črpalke.

toplotne črpalke zrak voda

Omenjena toplotne črpalke zrak voda, ki predstavlja enkratno možnost ogrevanja, je tudi prednost pri večjih investicijah velikih objektov, ki pa za svoje ogrevanje potrebujejo zanesljiv vir. Toplotna izguba objekta, nam predstavlja podatek kako močno črpalko je potrebno izbrati. Za potrebe toplotne črpalke se računa povprečna poraba goriva za ogrevanje in pripravo sanitarne vode  v prejšnjih letih, katero porabo delimo s faktorjem 250 in dobimo potrebno moč črpalke. V kolikor se odločate za montažo toplotne črpalke zrak voda je trenutno vredno razmisliti o njej, saj se trenutno lahko potegujete tudi za subvencijo EKOSKLADA.