Revizija vam pomaga do boljšega poslovanja

revizija

Se želite znebiti tveganj pri vašem poslu in dobiti priporočila za boljše poslovanje? Revizija vam omogoča prav to, zato naslednjič, ko bo prišel k vam revizor, vprašajte vse, kar vas zanima. Čeprav v javnosti prevladuje mnenje, da je revizija nekaj slabega, neke vrste policaj ali nadzornik, ki bdi nad našim delom in se »vtakne« v vsako stvar, gre v resnici za zelo učinkovit način, predvsem pri proračunskih uporabnikih, kako priti do neodvisnih zagotovil, ki bodo varovala delovanje in poslovanje vašega podjetja pred različnimi tveganji, dobite pa tudi kakovostna priporočila, kako lahko še dodatno izboljšate vaše poslovanje. Zato je bistvenega pomena, da izkoristite obisk revizorja, saj si s tem prihranite morebitna tveganja v svojem poslu.

Revizor oblikuje zagotovila o delovanju internih kontrol, ukrepov pri obvladovanju tveganja in poda priporočila za izboljšave. Večinoma pregleda pretekle posle in dogodke, na učinkovitost njegovega dela pa vpliva tudi okolje, v katerem revizor dela nadzor. Pri reviziji gre za neodvisno in nepristransko podajanje zagotovil in svetovanja, ki vam podajajo nasvete, kako izboljšati vaše poslovanje in pridobiti na dodani vrednosti. S svojimi nasveti vam pomaga pri uresničevanju vaših ciljev.

Revizija je obvezna za vse proračunske uporabnike, ki imajo letni proračun višji od 2.086 milijona evrov vsako leto, vsi ostali proračunski uporabniki pa morajo biti deležni revizije najmanj enkrat na vsake tri leta. Revizijo lahko opravi podjetje samo, lahko pa najame zunanjega izvajalca, ki bo storitev opravil v celoti.

V družbi velja napačno prepričanje, da je revizija orodje, ki je v prvi vrsti namenjeno kaznovanju posameznikov ali organizacij v primeru ugotovljenih nepravilnosti. Njen prvotni namen je, da sprejema ukrepe, ki preprečijo morebitna tveganja, to pa tako, da predlaga določene izboljšave v poslovanju organizacije, s čimer krepi njeno vrednost. Izvaja se na področju javnih naročil, pri proračunih občin, na kadrovskih področjih, pri varstvu osebnih podatkov, pri elektronskih poslovanjih in arhiviranjih, pri internih aktih in še na različnih drugih področjih.